Nieuwsbrief december 2020

Beste SVAT-leden,

WAT een JAAR !!!
Eentje om snel te vergeten. Gans onze kalender werd geannuleerd. Geen competitie, geen tornooi, geen gezellig samenzijn. Nochtans werd er veel, zeer veel getennist sinds de maand mei tot op heden. Het record van de vrije reservaties werd verbroken!

We kijken dan ook hoopvol vooruit naar  2021.

INSCHRIJVINGEN 2021
Met goede moed werkten wij reeds Coronaproof aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. We vragen alle geïnteresseerden, die willen interclub en Beker Claus spelen, zich in te schrijven voor het nieuwe seizoen in de eerste week van januari. Dit kan vanaf 2 januari via de website van Tennis Vlaanderen of via je dashboard ‘abonnement verlengen’.
Goed nieuws: de lidgelden werden behouden.

NIEUWE VOORZITTER
Zoals reeds eerder gemeld, heeft Daan Mariën onze bestuursploeg verlaten. Wij danken hem voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
Onze zoektocht naar een plaatsvervanger bracht ons PATRICK MOMMEN. Vanaf heden is hij onze nieuwe voorzitter. Met nieuwe ideeën en nog meer uitbreiding van onze bestuursploeg gaan we er opnieuw tegenaan in 2021.
Daarover meer in de 1ste nieuwsbrief van volgend jaar, maar rest ons u allen nog fijne eindejaarsdagen te wensen.

Tot in een beter 2021!

 

Het bestuur